Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


As Cidades Visíveis

As Cidades Visíveis is het verslag van het eerste congres over de Obscure Steden en de bizarre gebeurtenissen die dat oplevert. Het congres werd gehouden in Coimbra (Portugal) op 3 november 1997. Het verslag is geredigeerd door João Miguel Lameiras en João Ramalho Santos.

De titel “As Cidades Visiveis” betekent in het Frans “Les Villes Visibles” … een titel in tegenstelling tot die van Obscure Cities.

Het rapport in het Portugees is tegenwoordig moeilijk te vinden. In verschillende hoofdstukken behandelt het rapport verschillende aspecten van de Obscure Steden. Benoît Peeters schreef het nawoord van het rapport. Het rapport heeft de volgende hoofdstukken:

As Cidades Visíveis

Tussen de pagina's van het boek was een blad met de aankondiging van het symposium geschoven, dat enerzijds diende als uitnodiging en anderzijds het programma van de dag in detail weergaf, alles uiteraard in het Portugees, hier is de vertaling:

Programma van het 1e Interdisciplinaire Symposium, over de stripreeks, de Obscure Steden :

 • 09:30 Plechtige openingszitting
 • 10:00 Eerste deel van de interventies
  • Steden van papier
  • Aan de andere kant van de spiegel: de bestaande doorgangsplaatsen in Portugal
  • De kaart van de stad: literaire en esthetische referenties bij Schuiten en Peeters
  • De semiotiek van de ontsnapping of de ontkenning van de kunst
 • 12.30 Lunch en receptie in het paleis van São Marcos
 • 15.00 Tweede deel van de interventies
  • De zoektocht naar God: religiositeit in de strips van Schuiten en Peeters
  • Seks in strips: vrouwelijke representaties in obscure steden
  • Wetenschappelijke referenties
  • Sociale betekenis en utopie in de reeks De obscure steden
  • De waarheid verborgen in de albums
  • De boeken der schaduwen
 • 19:00 Afsluitende sessie

NB: De papers mogen niet langer zijn dan 15 minuten en worden gepresenteerd in het Frans, de officiële werktaal van deze conferentie. Na elke bijdrage volgt een debat van maximaal 10 minuten. De organisator ziet toe op de strikte naleving van het tijdschema en behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Het publiek en de deelnemers wordt aanbevolen hun mobiele telefoons tijdens de werksessies uit te schakelen.