Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Through the Looking Glass

Eduardo de Siza, architect

Vertaald uit het Portugees door Júlio Henriques (en bewerkt door Genius Questant)

Voordat ik aan dit document begin, wil ik de organisatoren van dit symposium bedanken voor de gelegenheid om te spreken naast eminente personen als de professoren Bernardo Simões Serra en Joana Pereira Gonçalves. Inderdaad, tegenover hun eruditie en hun kennis kan ik aan dit mooie publiek slechts het enthousiasme voorstellen van een bewonderaar aan wie het werk van Schuiten en Peeters talloze momenten van plezier heeft verschaft sinds 1983, het jaar waarin ik, verblind, De muren van Samaris ontdekte in wijlen het tijdschrift (A Suivre). Mijn God, er zou zoveel te zeggen zijn over deze prachtige serie en het fascinerende universum dat het ons helpt te ontdekken… Maar de beschikbare tijd dwingt ons ertoe ons te beperken tot de Portugese gebouwen waarvan de raakpunten met de architectuur van de Obscure Steden het duidelijkst zijn en dankzij welke het, naar mijn stellige overtuiging, mogelijk is toegang te krijgen tot dit universum dat te goed gestructureerd is om een eenvoudige fictie te zijn die door twee mensen ó Belgen is gecreëerd!

De auteurs zelf zeggen bij monde van archivaris Isidore Louis: “Dit universum [van de obscure steden] is zo complex dat geen enkel brein, onder de meest opmerkelijke, het zou kunnen bedenken, laat staan realiseren” 1). Sinds ik tijdens mijn lezing in de bibliotheek van Bergen geconfronteerd werd met tastbare sporen van de Obscure Steden, ben ik er inderdaad volkomen van overtuigd dat deze wereld bestaat. Natuurlijk kunnen velen in dit publiek zich nu afvragen of ik wel goed bij mijn hoofd ben, gezien mijn blinde geloof in iets dat in een eenvoudig stripboek is gepubliceerd. En toch hebben mijn handen tastbaar bewijs aangeraakt van het bestaan van dit universum. Dit bewijs is een tijdschrift van het Obscure Continent, door mij ontdekt in de gereserveerde boekenkast van de Universiteitsbibliotheek van Bergen, hetzelfde tijdschrift waarin het artikel van professor Tom O'Guen is gepubliceerd, waarin op systematische en volkomen logische wijze het vraagstuk van de doorgangsplaatsen wordt uitgewerkt. De ernst en het prestige van zo'n eerbiedwaardige instelling als de Universiteit van Bergen sluiten de mogelijkheid van een grap uit, en bovendien was het zeer gegeneerde stilzwijgen van de ambtenaren, zodra ik vragen begon te stellen over professor O'Guen, tekenend voor het werkelijke bestaan van dergelijke bewijzen.

Mijn God! Heb je nooit geprobeerd uit te vinden waar ideeën vandaan komen? Zoals elke ontwerper moet ik in mijn beroep als architect uit het niets iets tot leven brengen op een vel papier. Maar hoe komen al deze ideeën tot stand? Wat is het magische proces waardoor een idee iets solide wordt, of het nu een boek, een gebouw of een strip is? Alles om ons heen is geboren uit iemands geest, van de stoelen waarin u zit tot deze microfoon waarin ik spreek. Dit alles bestond al eerder in een andere dimensie, het scheppingsproces is gewoon het oproepen van iets dat al eerder bestond in een andere werkelijkheid, in een wereld van ideeën waartoe wij toegang zullen krijgen via beelden en woorden… Kijk naar de rituelen van Voodoo, waardoor het kwaad dat een beeld wordt aangedaan de persoon zelf bereikt, kijk naar de spreuken, de vloeken, de aanroepingen, allemaal zo onthullend voor de voedende kracht van het woord. De fonetische gelijkenis tussen grimoire (het spreukenboek) en grammatica is inderdaad symptomatisch…

Ik denk dus dat Schuiten en Peeters niets hebben uitgevonden in de Obscure Steden. Wat wel gezegd kan worden is dat hun geest in staat was toegang te krijgen tot de dimensie waar die wereld zich bevindt, zoals vóór hen is gebeurd met talloze schrijvers en kunstenaars, van Jules Verne tot Maeterlinck, van Piranesi tot Novalis, van Doré tot Calvino, allemaal mannen die dankzij het woord en het beeld zijn doorgedrongen tot een wereld die in veel opzichten vergelijkbaar is met de onze.

In de gids voor de steden worden de als mogelijke doorgangsplaatsen genoemde plaatsen gekenmerkt door hun gelijkenis met plaatsen op het Duistere Continent. Neem het geval van het Paleis van Justitie in Brussel, of de door Schuiten versierde muurschilderingen en metrostations. Hebben ze geen equivalenten op het Donkere Continent? Inderdaad, men zou kunnen zeggen dat zij lijken op beelden die in een spiegel worden weerspiegeld, maar dit zou een dubbele spiegel zijn die ook als deur naar andere werelden fungeert. Hoewel zij deze hypothese nooit onderstrepen, wordt zij in de studies van Prof. Tom O'Guen 2) of in de albums van Schuiten en Peeters niet ontkend. De schilder Augustin Desombres, wiens werk geleidelijk aan aan het licht komt 3) (de auteur wist, ondanks het briljante van zijn geschriften, niets van Portugal), ik denk aan zeer reële gebouwen. De universiteitsstad Coimbra zelf had een toegangspoort tot Urbicande kunnen zijn, als het door de universiteit goedgekeurde project, dat leidde tot de vernietiging van de oude bovenstad, letterlijk was gevolgd. Ik had de gelegenheid om de oorspronkelijke plannen voor de universiteitsgebouwen te bekijken: de gelijkenis tussen deze projecten, hun monumentale karakter, hun geometrie, hun symmetrie, en de beelden van Urbicande die we in het album van Schuiten en Peeters zien, geeft je eerlijk gezegd rillingen. Helaas, of misschien gelukkig, hebben de gebouwen die we nu kennen weinig te maken met de vroege projecten. Hoewel Prof. Zontag, die hier bij ons is, een samenzwering ziet van de Vrijmetselarij om de inspanning van een groep ingewijden die een doorgang zoeken af te breken, geloof ik eerder dat de veranderingen in het project het resultaat zijn van het optreden van een onbekwame ingenieur of een voorman die corrupter is dan anderen… Dit is iets wat vaak gebeurt in Portugal, waar wij architecten het soms moeilijk vinden om in het voltooide werk het gebouw te herkennen dat ons zoveel moeite heeft gekost bij het ontwerp…

Minder dan vijfhonderd meter hiervandaan is er een plaats die niet zou misstaan in de industriële architectuur van Mylos. Ik heb zojuist het gebouw genoemd dat bekend staat als Edificio das Caldeiras (het Ketelhuis). Dit gebouw is omgebouwd tot een prachtige tentoonstellingszaal en biedt door een aangenaam toeval momenteel onderdak aan een opmerkelijke collectie foto's van Marie-Françoise Plissart, bewerkt door François Schuiten, een tentoonstelling waarvoor ik u van harte uitnodig. Aangezien we hier elementen hebben die gunstige omstandigheden creëren voor het openen van een doorgang tussen de twee dimensies, zou het me helemaal niet verbazen als er iets vreemds zou gebeuren in dit Bâtiment des Chaudières…

In Porto, de prachtige stad waar ik woon, is er ook een plek met grote raakvlakken met de Obscure Steden: de Ferreira Borges Hallen, waarvan de architectuur van glas en ijzer de beste gebouwen van de stad Calvani evenaart. Deze voormalige markt werd omgebouwd tot tentoonstellingsruimte en bood onderdak aan de tentoonstelling “From Comics to Multimedia”, gewijd aan het werk van Schuiten en Peeters en ook gepresenteerd in Amadora, een stad aan de rand van Lissabon, en in Belo Horizonte, Brazilië, ter gelegenheid van het 9e Internationale Stripfestival van Porto. Als verantwoordelijke voor de scenografie van deze tentoonstelling had ik de gelegenheid samen te werken met Pedro Petrachi en Florence Mainguet tijdens de inrichting van de tentoonstelling Schuiten-Peeters en heb ik, net als zij, ter plaatse de vreemde verschijnselen kunnen waarnemen die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van beelden die aan de Obscure Steden doen denken.

Naast de ongewone hitte die ons in de tentoonstelling trof, en die waarschijnlijk een gevolg was van de enorme energie die vrijkwam, begon de cementen vloer van de Halles te scheuren, en uit deze scheuren kwam een weelderige vegetatie die ons dwong krachtige doses onkruidverdelgers te gebruiken, met als enige doel te voorkomen dat de ex-Ferreira Borges Markt een van Calvani's kassen zou worden! Mijn God! Als dat was gebeurd, was er vast een doorgang naar het Donkere Continent gegraven. Maar, bezorgd om het succes van dit salon, gaf ik opdracht om het onkruidverdelgingsmiddel overal te verspreiden; ik heb er sindsdien vaak spijt van gehad, want door zo te handelen, verkwanselde ik de enige hoop om de stap naar deze doorgang te zetten ó en God weet of ik er ooit zo dicht bij zou kunnen komen!

Op de Salon van Porto, tijdens de lezing van Schuiten en Peeters over Axel Wappendorf, vroegen de auteurs zich af of de beroemde wetenschapper ooit in het Wetenschapsmuseum in Coimbra was geweest, op deze plek waar wij ons nu bevinden. Wat een vraag! Natuurlijk is de opmerkelijke erfenis van al deze wetenschappelijke instrumenten het genie van Wappendorf volkomen waard, en men zou de vreemde sluiting van het museum gedurende enkele jaren misschien kunnen verklaren door te denken aan een minder geslaagde poging van deze wetenschapper, zoals gesuggereerd door Prof. Jorge da Costa ((Jorge DA COSTA, O Segredo do Museu da Ciência de Coimbra, Edições MC, Póvoa de Varzim, 1979, blz. 48-52.). Ik ben echter van mening dat als Wappendorf ooit in dit gebouw is geweest, hij daar niet rechtstreeks van het Duistere Continent is gekomen…

Als hij in Samaris was geweest, had hij via Serpa, een stad in de Alentejo, kunnen terugkeren via het paleis van de Mellos, een herenhuis met een lange horizontale gevel in drie delen, waarvan er slechts één is gebouwd, de rest is een eenvoudige gevel. Het werk aan dit landhuis werd onderbroken na de vreemde dood van een van de dochters van de eigenaar, en de plaats werd verlaten en is nog steeds onbewoond. Het gerucht gaat dat het gebouw geplaagd wordt door geesten, maar in plaats van geesten komen de vreemde lichten en geluiden die de inwoners van Serpa angst aanjagen volgens mij overeen met de opening van een doorgang naar de wereld van de Obscure Steden. Het paleis van Serpa is een van de plaatsen op deze planeet die naar Samaris kan leiden. De andere is de kerk van St. Paul in Macau, waarvan alleen de imposante voorgevel is overgebleven. Deze, ja, zou wel eens de beroemde “Portugese Poort” kunnen zijn waar Prof. O'Guen het over heeft, maar ik vrees dat de Chinese autoriteiten een lage dunk hebben van dergelijke fenomenen, dus de doorgang door Serpa is veel gemakkelijker te proberen…

Voordat ik mijn mededeling afsluit, wil ik u vertellen over een prachtig gebouw dat uitsluitend lijkt te zijn gebouwd om als doorgang naar andere dimensies te dienen. Het is de Quinta da Regaleira, een landhuis gebouwd in Sintra door Luigi Manini in opdracht van António Carvalho Monteiro, een miljardair op het gebied van de natuurfilosofie, verbonden met de vrijmetselarij en met de bijnaam “Monteiro van de miljoenen”. Mijn God! Naast de scenografische schoonheid van de romantische architectuur is dit paleis een echte inwijdingstempel, met een grote symbolische en mystieke samenhang. Van de achthoekige zaal die doet denken aan de Tempel van Salomo, tot de kerk waar katholieke, tempeliers- en vrijmetselaarssymbolen in harmonie zijn, of de lichtgevende Delta waar het oog van God boven een portaal uitsteekt, geflankeerd door beelden die lijken op versteende demonen, verwijst alles naar het occulte. Maar het meest fascinerende deel van dit esoterische labyrint is de inwijdingsput: hij volgt een pad dat tegenovergesteld is aan dat van Giovanni Battista in De Toren en leidt ons via een wenteltrap van de duisternis naar het licht en brengt ons zo van de oppervlakte naar een enorme onderaardse grot die de eigenaar “De Kathedraal” had genoemd.

Helaas werd dit paleis gekocht door een Japans bedrijf dat het vasthoudt. Mijn God! Wat een stelletje boerenkinkels, niet wetend wat te doen met dit mysterieuze juweel dat ze alleen kochten om indruk te maken op de bourgeoisie… Ik geloof dat er ergens anders in de wereld van de Obscure Steden een paleis is dat in alle opzichten lijkt op dat van Quinta da Regaleira, waar de spiegels deuren zijn naar andere werelden die op de onze lijken. Mijn God! Wat mij betreft, ik zal de zoektocht aan deze kant van het universum voortzetten, in de hoop dat ik er op een dag in zal slagen die andere dimensie te bereiken die al lang in mijn dromen rondspookt.

Annotaties van de reiziger

“Ongelooflijk! Ondanks zijn uiterst pedante air heeft deze docent absoluut gelijk over de plaats waar ik uitkwam, die blijkbaar Edificio das Caldeiras heet… De gegeven beelden komen perfect overeen met de plaats waar ik was! Maar het is beter om niet te veel aandacht van iemand te trekken en te proberen meer te weten te komen over deze vreemde wereld waar ik ben.”

Biografie

Eduardo de Siza, geboren in 1964 in Parijs, is een van de bekendste Portugese architecten van dit moment, vooral op het gebied van design, binnenhuisarchitectuur en scenografie. Als kind van immigranten ontdekte hij het stripverhaal tijdens zijn adolescentie in Frankrijk. Hij keerde terug naar Portugal om architectuur te studeren, wat hij voortzette in Porto, de stad waar hij zich vestigde, en heeft sindsdien een opmerkelijke internationale carrière achter de rug. Een voorbeeld van de moed en de grootsheid van zijn projecten is het plan dat hij indiende bij de openbare aanbesteding voor de bouw van uitbreiding 3 van de universiteit van Coimbra: de jury verwierp het vanwege de enorme kosten die het werk met zich mee zou brengen, maar overlaadde hem met lof. Maar de bekendheid van Eduardo de Siza komt meer van zijn binnenhuisarchitectuur, vooral in de Verenigde Staten, waar hij internationale wedstrijden won voor de bouw van het Getty Centre en het Disney Auditorium in Los Angeles. Sinds 1993 is hij ook verantwoordelijk voor de montage en scenografie van de internationale stripbeurs in Porto.

Tijdens zijn studiejaar in Mons, België, in het kader van het Erasmusprogramma, begon Eduardo de Siza te geloven in het werkelijke bestaan van de Obscure Steden. Het exemplaar van het tijdschrift Annales van de Chair of Urbanandology dat hij aan de universiteit van Bergen ontdekte en het feit dat hij enkele dagen na het lezen van dit tijdschrift in een straat in Bergen iemand zag die hij toen als Robick identificeerde, waren de oorsprong van wat hij beschouwt als “een perfecte openbaring”. Sindsdien hebben de Obscure Cities hun stempel gedrukt op zijn werk als architect en vooral als ontwerper: zijn bekendste werken zijn een stoel geïnspireerd op de Urbicande-kubus en een servies versierd met motieven uit de serie.

Parallel aan zijn werk als architect heeft Siza zich gewijd aan een bijzonder theoretisch onderzoek naar de mogelijke doorgangsplaatsen die in Portugal bestaan en die leiden naar de Obscure Steden, volgens de theorieën van Prof. Tom O'Guen die te vinden zijn in het beroemde exemplaar van de Annales de Mons.

1)
SCHUITEN en PEETERS, L'Archiviste, Casterman, Parijs, 1987
2)
Tom O'GUEN, “De la controverse physico-psychique à la problématique des interfaces spatio-temporels entre mondes distincts”, Annales de la Chaire d'Urbicandologie, Vol. 7, nº 7, n.d., blz. 49 tot 57.
3)
Over het leven en werk van Augustin DESOMBRES kunt u Le Musée A. lezen. Desombres, Catalogue raisonné (Buch & Stemer, Amsterdam-Parijs) en het artikel van Vítor Serrão, “Augustin Desombres: a reavaliação de um pintor obscuro”, Monumentos, no. 8 (februari 1998), Lissabon, DGEMN, pp. 18-32), is hij er dan niet in geslaagd toegang te krijgen tot het universum van de Obscure Steden juist door middel van schilderijen die elementen van dat universum weergeven? Het tijdschrift Anna/es van de leerstoel Urbicandologie moet op dezelfde manier in onze wereld terecht zijn gekomen. Wat waarschijnlijk heeft bijgedragen tot de materialisatie van het boek in ons universum was de gelijkenis tussen de gereserveerde boekenkamer van de bibliotheek van Bergen en een van de afbeeldingen van het boek De archivaris. Ik ben geneigd te geloven dat dit voldoende was om de voorwaarden te scheppen voor de materialisatie van het boek in ons universum. Hoewel er in ons land geen passages zijn, zijn er verschillende plaatsen in Portugal die voldoen aan de voorwaarden om dit verschijnsel te laten plaatsvinden. Ik doel hier niet op de hypothetische “Poort van de Portugezen” of “Poort van de Zeevaarders” waarover O'Guen spreekt ((Tom O'GUEN, op. cit., blz. 56.