Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Le Perdriel, Joseph

Joseph Le Perdriel

[1] Joseph le Perdriel is een voormalige bewoner van Groningen in Nederland. Bouwer van de drietalige Internet website over de Duistere Steden. Onderzocht meerdere Passages. Volgens de geruchten heeft hij er uiteindelijk eentje gevonden.

[2] Joseph le Perdriel de schrijver van “The mystery of Tram 81 and other Obscure matters” (edition EBBS, Groningen) en “New Obscure disclosures” (edition EBBS, Groningen) 1).

[3] Joseph le Perdriel is de huidige archivarist van Altaplana en onderzoeker van de Duistere Steden.

Het is onbekend of dit drie verschillende personen zijn, of dat een of meerdere personen dezelfde persoon zijn. Volgens geruchten is zeker een van deze personen de alter ego van Eilko Bronsema.

Zie ook