Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Alta Plana

Alta Plana, de Stad der Archieven is opgericht in november 747 AT, nadat de Conventie van Amelunxen beslist had dat alle archieven gecentraliseerd moesten worden op 1 speciaal daarvoor voorziene plaats. Op deze conventie hebben de Steden beslist om geen historische documenten meer te vervalsen om zichzelf beter voor te doen dan ze zijn, ze besloten om alle archieven centraal op te slaan.

Isidore Louis, de Archivaris, kwam uiteindelijk daar te wonen.

Alta Plana ligt ten westen van Urbicande en Alaxis, halverwege tussen de twee op de lengtegraad. De oprichting van Alta Plana was geen onmiddellijk succes. Omwille van een geschil over hoe de archieven moesten worden georganiseerd, werd de volledige stad een hopeloze puinhoop van papierwerk. Het duurde een hele tijd voor men er uit was hoe de documenten moesten gearchiveerd worden: alfabetisch, chronologisch of in logische volgorde. Zelfs na een persoonlijke tussenkomst van gouverneur Arkhalsky bleef de chaos voortduren.

Het was pas veel later dat Joseph Le Perdriel structuur bracht in de chaos door een systeem te implementeren dat toeliet om de documenten tegelijkertijd zowel alfabetisch, chronologisch als in een logische volgorde te klasseren.

Dit systeem maakte het mogelijk om het embargo op informatie te lichten en opende de Alta Plana archieven voor iedereen.

Zie ook: