Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Benjamin, Walter

Walter Benjamin, (15 juli 1892 - 26 september 1940) was een Duits literatuurcriticus, filosoof, maatschappijcriticus, vertaler, radio-omroeper en essayist. Benjamin was een eclectisch denker, die elementen van het Duitse idealisme, de Romantiek, het historisch materialisme en de Joodse mystiek combineerde. Hij leverde blijvende en invloedrijke bijdragen aan de esthetische theorie en het westerse marxisme. Hij wordt geassocieerd met de Frankfurter Schule 1).

Benjamins belangrijkste werken als literatuurcriticus zijn essays over Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka, Karl Kraus, Nikolai Leskov, Marcel Proust, Charles Baudelaire, en de vertaaltheorie. Hij maakte ook belangrijke vertalingen in het Duits van het deel Tableaux Parisiens van Baudelaire's Les Fleurs du mal en delen van Proust's À la recherche du temps perdu 2).

Zijn wending tot het marxisme in de jaren 1930 was gedeeltelijk te danken aan de invloed van Bertolt Brecht, die een theater ontwikkelde dat bekend stond om zijn Verfremdungseffekt (defamiliarization, vervreemding). Een eerdere invloed was vriend Gershom Scholem, grondlegger van de academische studie van de Kabbala en van de Joodse mystiek 3).

Onder invloed van de Zwitserse antropoloog Johann Jakob Bachofen, bedacht Benjamin de term “auratische perceptie”, waarmee het esthetisch vermogen wordt aangeduid waarmee de beschaving de mythe opnieuw kan waarderen. Geleerden citeren vaak Benjamins beroemdste werken, vooral de essays “The Task of the Translator” en “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” 4).

Benjamin pleegde zelfmoord in Portbou aan de Frans-Spaanse grens toen hij probeerde te ontsnappen aan de nazi's 5).

Het Arcadenproject

Het Passagenwerk (Arcades Project, 1927-40), was Walter Benjamins laatste, onvoltooide boek over het Parijse stadsleven in de 19de eeuw, in het bijzonder over de “Passages couverts de Paris”, de overdekte passages die de cultuur van flânerie (luieren en mensen kijken) verlengden wanneer guur weer flânerie onmogelijk maakte in de eigenlijke boulevards en straten.

Het Arcades Project, in zijn huidige vorm, brengt een enorme verzameling notities samen die Benjamin in de loop van dertien jaar, van 1927 tot 1940, heeft bijeengebracht.

Het Arcades Project werd voor het eerst gepubliceerd in 1982, en telt meer dan duizend bladzijden 6).

Zie: Arcades

Parijs - Hoofdstad van de Negentiende Eeuw

Walter Benjamins boek “Parijs - Hoofdstad van de Negentiende Eeuw” wordt voorgelezen door Kârinh in the Tube 7). U kunt de Engelse vertaling van dit boek downloaden: paris_capital.pdf

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6)