Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Urbatect

Urbatect is een “architect van steden”. De beroemdste, zo niet de enige, is Eugen Robick, die zo ver ging om in Urbicande een specifiek ontwerp van vaatwerk op te leggen, zodat alles deel kon uitmaken van een samenhangend geheel 1).

Ayssar Arida over de opkomst van de Urbatects op TEDxLAUSalon

In een onconventionele salon over “Urban In[ter]vention” interviewt TEDxLAU Ayssar Arida, een Urbatect die gelooft dat architecten overbodig aan het worden zijn, vooral in een stedelijke omgeving. In deze Q&A vertelt hij ons over Quantum City, Urbatects, en de “diventity” (diverse entiteit) die nodig is voor een stad als Beiroet om te gedijen.