Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Smith, Cyrus

Cyrus Smith (in sommige Engelse vertalingen Cyrus Harding genoemd) is een van de hoofdpersonen in de roman van Jules Verne's roman The Mysterious Island gepubliceerd in 1875. Hij is een officier in het leger van de Unie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog 1).

Cyrus Smith zegent kapitein Nemo op zijn sterfbed in The Mysterious Island


Hij is onbaatzuchtig, nobel, eerlijk, moedig en volkomen toegewijd aan zijn metgezellen. Zijn praktische kennis van natuurkunde, scheikunde, plantkunde, navigatie en nog veel meer stelt de kolonisten van het Mysterieuze Eiland in staat om snel een bloeiende minibeschaving op te bouwen, geïsoleerd van de rest van de wereld. Smith is echter geïrriteerd en geheimzinnig over het feit dat de kolonie vele malen op mysterieuze wijze is gered door een weldoener die weigert zichzelf bekend te maken, waardoor zijn eigen prestaties minder belangrijk lijken 2).

In Le retour du capitaine Nemo vraagt Nemo zich af wat er met Cyrus Smith is gebeurd.

1) , 2)