Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Pâhry

Pâhry is een belangrijke Obscure Stad, ten oosten van de Woestijn van Somonites. Het heerste meer dan een eeuw over de westelijke helft van de Continent , en legde het gebruik van het Frans als gemeenschappelijke taal op (zie Latreille ).

Vanaf 671 AT was deze stad de eerste om zich te “regulariseren”. Ze herbergde twee grote Interstedelijke tentoonstellingen . Zijn Opera House staat hoogstwaarschijnlijk in verbinding met de Garnier Opera van Parijs.

olifanten worden in Pâhry bijna vereerd, ondanks het feit dat er nergens in de buurt levende exemplaren te vinden zijn 1).

Galerij