Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Vormen

De tentoonstelling Formes de la ruine (Vormen van de ruïne) in Museum voor Schone Kunsten van Lyon vindt haar oorsprong in het boek van kunsthistoricus en archeoloog Alain Schnapp, Une histoire universelle des ruines. Des origines aux Lumières, gepubliceerd in 2020 door Éditions du Seuil, waarvan het een variatie is. Het doel van de tentoonstelling is om deze geschiedenis zichtbaar te maken, vanuit een globaal en vergelijkend perspectief, van de prehistorie tot de hedendaagse periode.

Op basis van een selectie van meer dan 300 werken is deze tentoonstelling ontworpen als een reis door ruïnes, in een voortdurende dialoog tussen beschavingen en is gecentreerd rond vier thema's: herinnering en vergetelheid, de spanning tussen natuur en cultuur, de link tussen het materiële en het immateriële, en de confrontatie tussen het heden en de toekomst.

De tentoonstelling wordt gehouden van 1 december 2023 tot 3 maart 2024. Tussen de 300 werken is ook origineel werk van François Schuiten te zien.

Op zondag 17 december 2023 hield Benoit Peeters een presentatie genaamd “La Tour et autres ruines obscures”.

Foto's door Benoît Peeters.