Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Project: EOP0005-a

Ener Ensored
Adjunct-assistent-professor
Leerstoel stedelijke planning
Onderafdeling van Socio-Topologie
Universiteit van Brüsel

Leden van de jury van de Inter-Urban Tentoonstelling,

“De inwoners leven in het midden…” (Eugen Robick, “Urbicande Fever”, blz. 65).

Ik ben mij er terdege van bewust dat wij grote haast hebben om u vandaag een voorontwerp te doen toekomen (wat verklaart waarom het, als u ons niet kwalijk neemt, nog totaal onvolledig is), maar de verrukking en het enthousiasme die ons hele team in beslag hebben genomen zodra wij hoorden van uw fantastische idee van een Interstedelijke Tentoonstelling, hebben ons zozeer bedwelmd dat het ondenkbaar zou zijn geweest het nog langer uit te stellen.

Hier volgen dus enkele woorden en een “ruw” uittreksel over ons Paviljoen, in de hoop dat het uw welwillende aandacht zal krijgen.

Project van het Socio-Topologie Paviljoen

Dit project past in ons streven om onze wetenschap, die in veel steden ten onrechte wordt genegeerd of zelfs geringschat, op haar legitieme waarde te schatten. Er is ook een opzettelijk doel, hoewel we het ermee eens zijn dat het sommige mensen kan choqueren (maar, heren van de Jury, ik weet dat ik kan rekenen op uw gevoel voor uitdaging en uw intelligentie van de obscure wereld), een bijna provocerende aanpak, maar een die ons in staat zal stellen om vooringenomen ideeën op te schudden: het is niets minder dan

De mens terug in de stad

Want inderdaad, zo is onze overtuiging, zo is de grondsteen van onze Wetenschap: de Mens is niets zonder de Stad, maar de Stad is niets zonder de Mens.

Ons paviljoen zal het grote publiek een onthullende en vernieuwende ervaring bieden, om hen uit de eerste hand een blik te gunnen op de relatie tussen de mens en de anderen in de stad, op de ruimte zelf die door anderen wordt vertegenwoordigd, en om hun te onthullen wat zij weten, maar wat diep in hen verborgen ligt: in een stad zijn, is zich situeren ten opzichte van de gebouwen, van de straten, maar ook ten opzichte van anderen.

Socio-Topologie is per definitie een wetenschap in beweging, en de Inter-Urban Tentoonstelling is een prachtige gelegenheid om de relevantie en het grote nut ervan voor het hele continent aan te tonen. Om zijn grote theorieën in praktijk te brengen, en wel in een paviljoen dat in feite vrij bescheiden is. Wij beweren niet, zoals vele anderen, dat onze demonstratie buitensporig is, en het zou zelfs in het belang van het project zijn dat ons Paviljoen betrekkelijk eenvoudig van opzet zou zijn (in elke zin van het woord, natuurlijk!).

Anderzijds, als dit project uw aandacht trekt, zou het het voordeligst zijn het gebouw te situeren in het midden van verschillende andere die zeker een grote stroom bezoekers zullen aantrekken, en dus een groot aantal mensen naar de fathom².

Hier is een (nog zeer vage) schets van wat ons Socio-Topologie Paviljoen zou kunnen zijn, genomen uit een van de vele notitieboekjes die we al tijdens de koorts hebben ingevuld. Dit is om u in staat te stellen u voor te stellen als een deelnemer aan deze grote gebeurtenis.

Dit project heeft reeds de steun gekregen van vele Obscure Steden, waaronder het prestigieuze Xysthos en Samaris (onder andere).

Dat is het. Wij hopen uw nieuwsgierigheid te hebben geprikkeld en blijven tot uw beschikking voor verdere details. Bij het eerste teken van belangstelling van uw kant zullen wij ons op dit project storten en bijdragen tot het welslagen van de Interstedelijke Tentoonstelling.

Dank u voor uw aandacht.

Ener Ensored