Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Masereel, Frans

Deel uit de serie Die Stadt (De Stad)

Frans Masereel (1889-1972 AD) is een van de grootste houtsnijkunstenaars van onze tijd. De vervreemdende stad was een van zijn steeds terugkerende thema's. Te oordelen naar zijn kunst is het waarschijnlijk dat hij ofwel de Obscure Wereld heeft bezocht, er invloed op heeft gehad, of beide.