Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Deze vertaling is ouder dan de originele pagina en kan verouderd zijn. Kijk wat er is veranderd.

Poétique de la bande dessinée

Poétique de la bande dessinée is een reeks lezingen door Benoît Peeters, als gasthoogleraar aan de 2022-2023 Chair of Artistic Creation aan het Collège de France.

Het stripverhaal, een kunstvorm die in de 19e eeuw kort voor de film verscheen, kent sinds bijna vijfentwintig jaar een snelle groei, waarbij Frankrijk als derde grootste producent ter wereld een belangrijke bijdrage levert 1).

De vitaliteit van de stripcreatie wordt gekenmerkt door een artistieke diversiteit die tot nieuwe en veeleisende vormen heeft geleid. Het lezen van strips is een belangrijke culturele praktijk onder de Fransen, vooral onder de jongsten, en is vaak de eerste keer dat zij alleen lezen. Binnen de markt zijn strips ook een echte drijvende kracht, met een sterke groei (+46% in waarde en +34% in volume over de periode 2010-2020), waardoor het segment op de tweede plaats komt na de algemene literatuur 2).

Het belangrijkste doel van het Jaar van het Beeldverhaal, dat in 2020 werd georganiseerd, was de zichtbaarheid van deze vorm van artistieke expressie die het beeldverhaal is, te vergroten en aanleiding te geven tot nieuwe initiatieven om het beeldverhaal te promoten, en tegelijk de bestaande initiatieven, ook op internationale schaal, in de verf te zetten. Het Nationaal Jaar van het Beeldverhaal moest er ook toe bijdragen stereotiepe voorstellingen van het beeldverhaal te veranderen en zijn plaats in het artistieke, culturele en academische landschap te versterken. Het moest ook een gelegenheid zijn om de kruispuntpositie van de 9e kunst te versterken en haar in dialoog te brengen met andere kunstuitingen 3).

Om de erkenning van strips als erfgoed en als academische discipline te vergroten, organiseerde het Collège de France een lezing over de geschiedenis van strips, die werd gevolgd door drie masterclasses van grote hedendaagse auteurs: Catherine Meurisse, Emmanuel Guibert en Jean-Marc Rochette, in dialoog met professoren van het Collège de France. De installatie vandaag, in het kader van het lezen, een belangrijke nationale zaak, van een leerstoel artistieke creatie 2022-2023 gewijd aan strips is een concrete uitdrukking van deze wens om de 9e kunst een academische legitimiteit te geven. 4)

Lezingen

Naast de inaugurele lezing als hoogleraar zal Benoît Peeters 8 lezingen geven.

Inaugurele lezing

Inaugurele lezing door Benoît Peeters uitgesproken op 27 oktober 2022 als gasthoogleraar voor de jaarlijkse leerstoel Artistieke Creatie (2022-2023) 5).


"QRN op Bretzelburg" door Franquin en Greg

Dinsdag, 15 november 2022 François Schuiten presenteerde “QRN op Bretzelburg” door Franquin en Gre, tijdens de tweede helft van de lezing van Benoit Peeters.


Benoît Peeters plaatste 6) de volgende foto's van de lezing.

Persdossier

Het Collège de France heeft een persdossier gepubliceerd over de benoeming van Peeters en zijn lezingen.

Download Persdossier

Zie ook