Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Project: EOP0013-a

Brief 1

Geachte commissarissen,

Ik stuur u hieronder de e-mail aan de heer Peeters & Schuiten betreffende het project voor de reconstructie van de mastaba gelegen in de woestijn van Marahuaca Marahuaca woestijn:

Heren,

Na uit onofficiële bron vernomen te hebben van de onverwachte ontmoeting (tijdens de tweede expeditie in de afgrond) van Dr. B. Loderer met zijn (de heren R. Koldewey, Th. Dombart, G. Martiny, W. Andrae en A. Moberg), alsmede hun boeiend gesprek over het onderwerp van de mastaba, neem ik de vrijheid u verslag uit te brengen. Ik zou uw aandacht willen vestigen op het bestaan van documenten die in het dossier zouden kunnen worden opgenomen.

Als de gelegenheid zich voordoet om zelfs maar een paar schetsen of foto's te verkrijgen, zal hun medewerking aan de reconstructie van het gebouw bevestigd zou worden en veel twijfels binnen de archeologische afdeling van de Universiteit van Genua zou wegnemen.

Als u het nodig acht, laat mij dan weten dat u in deze zaak geïnteresseerd bent.

Van mijn kant verbind ik mij ertoe het onderzoek op een volgehouden wijze voort te zetten om snel resultaten te verkrijgen.

Met vriendelijke groet!

Christian Muller

Brief 2

Geachte Mr. Muller

Met de goedkeuring van de heer Peeters, hier zijn enkele schetsen en lezingen van nogal slechte kwaliteit…

Zij zouden het resultaat zijn geweest van een (of meerdere) besprekingen tussen de heren R. Koldewey, Th. Dombart, G. Martiny, W. Andrae en A. Moberg (over wie ik u later meer zal vertellen als u dat wilt… Ik moet mijn informant sparen en hem op dit moment niet met te veel vragen belasten en zijn verklaringen tot op zekere hoogte verifiëren… ) en Dr. B. Loderer.

Zoals Ardan die Mr. Vernes ontmoette, zou de afgrond van Marahuaca veel meer “connecties” hebben gegenereerd dan men zich kon voorstellen… (Dit zou … gedeeltelijk, het tijdsverschil verklaren tussen de afgrond en het oppervlak van het continent)

Indien deze schetsen, van zuivere interpretatie maar in overeenstemming met de resultaten van de opgravingen, authentiek zouden zijn, zouden zij onthullen dat de mastaba, in de oudheid van het continent, verborgen zou zijn geweest, want overdekt door een reusachtige ziggurat.

Met vriendelijke groet!

Christian Muller

Brief 3

Commissarissen,

Ik kan het zelf nog steeds niet geloven!

Laat me de situatie voor u samenvatten:

Na schuchter mijn onderzoek te hebben aangevat (naar aanleiding van een officieuze informatie van een ontmoeting van Benedikt Loderer met enkele van zijn collega's in de afgrond van Marahuaca), en van mijn informant enkele verklaringen te hebben verkregen van de opgravingen die door de vijf archeologen rond de mastaba zijn verricht, (alsmede een schets van elk van hen die zijn fantasie de vrije loop liet wat betreft het oorspronkelijke aspect van wat de enorme ziggoerat moet zijn geweest), had ik nog lang niet de proporties vermoed die het zou gaan aannemen…

Vandaag denk ik onweerlegbaar bewijs te hebben dat Benedikt het monument bezocht heeft en, dat geef ik toe… in perfecte staat!

Ah… jammer dat de Echo des Cités er niet meer is… want M. S. Sainclair zou er zeker over bericht hebben ! (misschien zal “La Lumière” geïnteresseerd zijn in de primeur…)

In bijlage vindt u enkele foto's (van Ardan? Ik heb geen bewijs…) die uw nieuwsgierigheid moeten wekken, evenals een portret van de mysterieuze jonge archeologe genaamd Magdalée…

Ik ben benieuwd naar de reactie in de archeologische afdeling van de Universiteit van Genua. Misschien zal de pers de eerste zijn om de bonen te morsen…

Hoogachtend!

Christian Muller

Brief 4

Geachte heer,

Ik zend u een verbluffend document (dat de kwade tongen, vooral die van de archeologische afdeling van de universiteit van Genua, beslist zou moeten doen verstommen).

Op het eerste gezicht is het een procedure die nog niet goed bekend is, maar waarmee het door de 7 archeologen afgelegde traject vrij getrouw kan worden gereproduceerd.

Mijn informant vertelt me dat het hem een paar maanden geleden is gegeven door de jongere over wie ik u onlangs sprak en die de aanstichter schijnt te zijn van de expeditie waarvoor Loderer was uitgenodigd tijdens zijn tweede afdaling in de kloof met Ardan (vreemd genoeg afwezig tijdens deze reis, hij zou zeker gefascineerd zijn geweest door de gebruikte fotografische middelen… Hij had liever een interview met M. Vernes gehad lijkt meer dan waarschijnlijk…)

Met vriendelijke groet!

p.s.: dit proces wordt Quicktime VR genoemd… voor het geval u het niet weet, u kunt informatie vinden op het volgende adres http://www.apple.com/quicktime/products/qt/overview/qtvr.html

Christian Muller

Document iconografisch