Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Project: EOP0012-a

Naam van het project: Les Panoramas


3e PRIJS


Na analyse van de verschillende projecten die voor de toekomstige Interstedelijke Obscure Tentoonstelling waren voorgesteld, is mij gebleken dat geen bijzondere aandacht was besteed aan de totstandbrenging van een Obscuur Panorama.

Het is niet nodig eraan te herinneren hoezeer andere beroemde panorama's die voor andere grote tentoonstellingen werden gemaakt, werden bejubeld, zoals dat van Michel Ardan voor de Interstedelijke Tentoonstelling van Pâhry of het prachtige voorbeeld van het panorama van utopieën op de laatste Wereldtentoonstelling in Hannover.

Het is dan ook met grote vreugde dat ik u, heren, de verwezenlijking voorstel van een dergelijk panorama dat zal worden uitgevoerd in de zuiverste stijl en traditie van de duistere wereld.

Alex Willem

ENTRÉE VANUIT HET PAVILJOEN