Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Project: EOP0007-a

Aan de leden van de jury van de Inter-Urban Tentoonstelling,

een kort berichtje om u deelgenoot te maken van een eerste poging tot een visuele introductie van de Obscure Expo cover op EBBS.net. Als de tijd het toelaat, zal de definitieve versie nog beter zijn.

Pour zie de opening! (260Kb)

Ludy Bronsema