Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Project: EOP0004-a

Aan de redactie,

Bij mijn terugkeer van Expo 2000 kwam ik twee schetsen tegen die ik zo vrij ben geweest hier op te nemen, en die mij beslist interessant lijken voor uw tijdschrift en zijn verlichte lezers, omdat zij enig licht werpen op het stilzwijgen van de Unie van Sodrovno-Voldache met betrekking tot haar deelneming aan de Permanente Obscure Tentoonstelling. Naar mijn mening vormen deze schetsen een (voorlopig?) project voor een Sodrovniaans paviljoen.

Het concept lijkt te zijn gebaseerd op een grote koepel, of beter gezegd een reeks in elkaar grijpende koepels, waarbij de tentoonstellingszalen in concentrische cirkels rond een gedeeltelijk ondergrondse hoofdzaal zijn gerangschikt. De zaal in kwestie, zoals te zien is in de doorsnede hieronder, zou zijn eigen glazen dak hebben, maar zou niet rechtstreeks naar de hemel kijken, maar op een beschilderd gewelf! De oculus die op de buitenste koepel zichtbaar is, zou dan louter decoratief zijn. Deze interpretatie van de schets strookt met het gerucht dat de Sodrovnieten alle luchtverkeer boven hun gebied wilden verbieden. Een ander onbevestigd gerucht is dat het paviljoen op geen enkele plattegrond van de tentoonstelling voorkomt.

Wat de stijl betreft, lijkt het erop dat het gebouw alle beste (?) elementen van de Obscure Architecture wil combineren om te bewijzen dat de Sodrovniaanse stijl het hoogtepunt is van de dromen van alle anderen.

Met vriendelijke groet,

Dimitri Suchin


Opmerking van de Commissieleden: een dergelijk project is inderdaad ingediend door iemand met een naam die er vreemd genoeg op lijkt. We verliezen ons in gissingen over dit ongelooflijk toeval!

Project: EOP0006-a