Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


von Scholz (Dr)

Dokter von Scholz heeft de leiding over de afdeling ongeneeslijk zieken en bedlegerigen van het Brüsel Kliniek . Hij had onder andere Poelaert en Robick patiënten 1).