Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Rosse (Dr)

Dokter Rosse is een specialist van de rechterlong op het Brüsel Kliniek . Zijn bureau was naast dat van Dr. Vié's 1).