Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Hervormers (De Vier)

De Vier Hervormers zijn historische personages die hebben bijgedragen tot de verandering van de geschiedenis van de godsdienst in de Verlichte Wereld : Jean Calvin, Clément Marot, Théodore de Bèze en John Knox. Ter ere van hen is midden in de Zwitserse stad Genève een groep standbeelden opgericht.

Zie ook