Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Otlet, Paul

Paul Otlet, (23 augustus 1868 - 10 december 1944) was een auteur, ondernemer, visionair, advocaat en vredesactivist; hij is een van de mensen die beschouwd worden als de vader van de informatiewetenschap, een gebied dat hij “documentatie” noemde. Otlet creëerde de Universele Decimale Classificatie, een van de meest prominente voorbeelden van gefacetteerde classificatie.

Otlet was verantwoordelijk voor de wijdverbreide invoering in Europa van de standaard Amerikaanse indexkaart van 3×5 inch die tot voor kort werd gebruikt in de meeste bibliotheekcatalogi over de hele wereld (inmiddels grotendeels verdrongen door de komst van online publiek toegankelijke catalogi (OPAC)). Otlet schreef talrijke essays over het verzamelen en organiseren van de kennis van de wereld, die uitmondden in twee boeken, de Traité de documentation (1934) en Monde: Essai d'universalisme (1935) 1).

In 1907 richtten Henri La Fontaine en Otlet na een groot internationaal congres het Centraal Bureau van Internationale Verenigingen op, dat in 1910 werd omgedoopt tot Unie van Internationale Verenigingen en dat nog steeds in Brussel is gevestigd. Ze richtten ook een groot internationaal centrum op, eerst Palais Mondial (Wereldpaleis) genoemd, later het Mundaneum om de collecties en activiteiten van hun verschillende organisaties en instituten onder te brengen 2).

Otlet was ook een idealist en vredesactivist, die internationalistische politieke ideeën uitdroeg die werden belichaamd in de Volkenbond en het Internationaal Instituut voor Intellectuele Samenwerking (voorloper van de UNESCO), en samenwerkte met zijn collega Henri La Fontaine, die de Nobelprijs voor de Vrede won in 1913, om hun ideeën te verwezenlijken van een nieuwe wereldpolitiek die zij zagen voortkomen uit de wereldwijde verspreiding van informatie en de oprichting van nieuwe soorten internationale organisatie.

In 2010 gaf de Belgische Post een postzegel uit Mundaneum op het internet ter herinnering aan Paul Otlet en zijn Mundaneum.

Op 23 augustus 2015 vierde Google de 147ste verjaardag van Paul Otlet met een speciale doodle.

Video

Vergeet Al Gore. Het internet - althans als concept - werd bijna een eeuw geleden uitgevonden door een Belgische informatiedeskundige, Paul Otlet, die zich voorstelde waar telefoon en televisie ooit zouden kunnen komen. De Huffington Post