Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Volkshuis

Maison du Peuple [Huis van het Volk] was een prachtig gebouw in Brussel , ontworpen door Victor Horta. Gebouwd in 1895 - 1899 en afgebroken in 1965.

Ondanks een eerder beperkende en zeer onregelmatige bouwplaats langs een cirkelvormig plein en op een helling, slaagde Horta erin een gebouw met een maximale functionaliteit te bouwen. Het gebouw voorzag in ruimtes voor verschillende doeleinden zoals kantoren, koffieshops, winkels, vergaderzalen en een feestzaal. Het gebouw was hoofdzakelijk opgetrokken in wit ijzer (meer dan 600.000 kilogram). Vijftien ambachtslieden werkten achttien maanden lang aan het ijzerwerk. Om deze constructie mogelijk te maken, tekende Horta niet minder dan 8.500 vierkante meter plannen. Het gebouw werd voltooid in 1899 en werd beschouwd als een meesterwerk. Door de experimentele combinatie van baksteen, glas en staal werd dit gebouw beschouwd als een voorbeeld van moderne architectuur 1).

Delen van het Maison du Peuple in Jette

Het gebouw werd echter afgebroken in 1965, ondanks een internationale protestbeweging van meer dan 700 architecten (Venetië, 1964). Dit bracht de burgemeester van Brussel, Lucien Cooremans, niet op andere gedachten en het gebouw werd volledig ontmanteld met het idee het elders weer op te bouwen. In plaats daarvan werden de onderdelen van het gebouw verspreid over braakliggende terreinen rond Brussel, en vandaag is alles onvervangbaar verloren gegaan 2).

Passage

Het Maison du Peuple was hoogstwaarschijnlijk een doorgangspunt van Doorgang . De interne structuur, die lange tijd weerstand bood tegen de pogingen van de slopers, leek op die van Alta Plana 3).

Volkshuis