Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Leeuw van Belfort standbeeld

De Leeuw van Belfort is een bronzen beeldhouwwerk van Auguste Bartholdi dat midden op het plein van de Place Denfert-Rochereau in Parijs (14e arrondissement). Het is een kleinere replica van het monumentale beeld dat uit de rots onder het kasteel van Belfort is gehouwen 1).

Het standbeeld is 4 m hoog en 7 m lang en is een derde van de grootte van het oorspronkelijke standbeeld in Belfort.

Frederic-Auguste Bartholdi, die eigenlijk het meest bekend is als de beeldhouwer van het Vrijheidsbeeld, presenteerde het schaalmodel van de Leeuw van Belfort in gips op de 1878 Paris Salon, en dit werd vervolgens gekocht door de stad Parijs voor de som van 20.000 Franse Francs.

De Leeuw van Belfort symboliseert het verzet van kolonel Denfert-Rochereau tijdens het beleg van Belfort (1870-1871). Het heldhaftige verzet vond weerklank in heel Frankrijk en was een voorbeeld van de Franse moed en eer. Bartholdi, een inwoner van Colmar in de Elzas, beschreef zijn monument als “een kolossale leeuw, geteisterd, teruggedreven en nog steeds verschrikkelijk in zijn woede”.

De Leeuw van Belfort is ook te vinden in het tweede album van Revoir Paris. Hij lijkt aan de rand van het bewaard gebleven Parijs te staan 2).