Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Génie de la bande dessinée. De Töpffer à Emil Ferris

Génie de la bande dessinée. De Töpffer à Emil Ferris is een lezing door Benoît Peeters gegeven op 7 oktober 2020 ter gelegenheid van de opening van het Jaar van het stripverhaal aan het Collège de France.

In 1837, presenteerde Rodolphe Töpffer zijn album Monsieur Jabot in deze bewoordingen: “Dit boekje is van gemengde aard. Het bestaat uit een reeks tekeningen die vergezeld gaan van één of twee regels tekst. De tekeningen zouden zonder deze tekst slechts een duistere betekenis hebben; de tekst zonder de tekeningen zou niets betekenen. Het geheel tezamen vormt een soort roman, des te origineler omdat het niet meer lijkt op een roman dan op iets anders.

Töpffer was overtuigd van de toekomst van deze nieuwe vertelvorm, maar hij had zich nooit kunnen voorstellen hoe belangrijk deze zou worden.

Schommelend tussen pers en boek, kindertijd en volwassenheid, karikatuur en realisme, spelend met dozen en stroken, knippen en opmaak, fylactiek en onomatopeeën, is de strip een op zichzelf staand medium dat tot nu toe noch door film, noch door videospelletjes, noch door internet bedreigd is.

De negende kunst heeft al vele meesterwerken voortgebracht, van Krazy Kat tot Robbedoes en Kwabbernoot, van Peanuts tot Persepolis, van manga tot graphic novels, maar vandaag is ze diverser en levendiger dan ooit.