Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Expo '67

Expo '67 is de wereldtentoonstelling van 1967 AD, gehouden in Montreal om de honderdste verjaardag van de Canadese Confederatie te vieren. Er zijn talrijke aanwijzingen die wijzen op mogelijke tijdelijke doorgangen die tijdens het evenement geopend zouden kunnen zijn. Zo deed het paviljoen van de Duitse Bondsrepubliek sterk denken aan de tenten van de Kamour Blhyr ; het Nederlandse paviljoen leek omringd door zijn eigen Netwerk , en een heel paviljoen was bestemd voor de Mens in de Stad, terwijl een ander paviljoen de naam Labyrinth droeg. Zelfs twintig jaar na dato was het oude Franse paviljoen de plaats van een korte verbinding met de Fixorama van Alaxis 1).

Zie ook