Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Brasìlia

Brasìlia is de hoofdstad van het land Brazilië. Het is de stad in onze wereld die qua concept en uiterlijk het dichtst bij Urbicande ligt, wat waarschijnlijk verklaart dat Robick deze plaats bezocht. Oorzaak of gevolg, de Netwerk volgde hem op de voet 1).

Zie ook

1)
Zie: A Suivre #239