Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Sándor Ferenczi. L'enfant terrible de la psychanalyse

Sándor Ferenczi. L'enfant terrible de la psychanalyse is een biografie geschreven door Benoît Peeters.

Het boek (384 pagina's (22,00 cm x 16,00 cm) / ISBN 9782081347274) wordt uitgegeven in 2020 bij Flammarion.

In deze biografie van de Hongaarse neuroloog en psychoanalyticus, een geliefde leerling van Freud, die de analytische kuur uitvond, vertelt Peeters over zijn romantische leven, onderzoekt hij zijn vriendschap met de meester en zijn emancipatie van hem, en portretteert hij een gepassioneerde en visionaire therapeut, een voorloper van hedendaagse thema's: misbruik, weerbaarheid, zorg.

Freuds favoriete leerling, Sándor Ferenczi (1873-1933) was een van de meest innemende figuren van de vroege psychoanalyse en een van haar meest vruchtbare theoretici. Lange tijd worstelde hij in een tumultueuze vader-zoon relatie, tussen fascinatie en het verlangen naar emancipatie. Maar het is vooral door de sentimentele impbroglio tussen Sándor, zijn minnares Gizella, en Elma, de dochter van deze laatste, dat het drama zich ontvouwt: Ferenczi neemt de twee vrouwen onder behandeling en nadat hij verliefd is geworden op Elma, stuurt hij haar naar Freud om haar behandeling voort te zetten. Weldra circuleren er brieven en vertrouwelijkheden in alle richtingen, in de grootste verwarring van gevoelens en banken.

Dit boek is noch een wetenschappelijke verhandeling, noch een klassieke biografie. Het is het ontroerende verhaal van een vriendschap die misschien onmogelijk was en een liefde die dat niet minder was. Het is het portret van een geweldige verliezer en een visionaire analyticus, die vandaag de dag wordt beschouwd als de voorloper van de meest hedendaagse benaderingen van zorg, kindermishandeling en veerkracht.

De uitgever maakte een korte introductievideo met Benoît Peeters die vier vragen over het boek beantwoordt.

Recensie

Jan Baetens schreef de volgende recensie in Augustus 2020 over Leonardo 1).

Dit is de vierde grote biografie van Benoît Peeters, na zijn veelgeprezen boeken over de Belgische striptekenaar Hergé (Hergé, Son of Tintin, Johns Hopkins UP, 2011), de Franse filosoof Jacques Derrida (Derrida: A Biography, Polity Press, 2012) en de Franse dichter en filosoof Paul Valéry (Paul Valéry: Tenter de vivre, Flammarion, 2014). Hoewel niet direct gerelateerd aan zijn professionele carrière als scenarist, strip- en visuele studies geleerde (in 2015 werd hij benoemd tot allereerste Britse comics professor aan de Universiteit van Lancaster), is Peeters' levenslange interesse in de psychoanalyse aanwezig in al zijn geschriften en krijgt hier een expliciete vorm in deze biografie van een van de meest ontroerende, maar ook meest hartverscheurende figuren van de psychoanalytische beweging. Geboren in 1873 en dus bijna 17 jaar jonger dan zijn “vader” Freud, stierf Ferenczi in 1933, dat wil zeggen zes jaar vóór Freud, die zich aan het eind van zijn leven verraden voelde door het onafhankelijke, onorthodoxe denken en werken van zijn “zoon”. Lange tijd gemarginaliseerd, volkomen verdacht gemaakt en uiteindelijk bijna vergeten, heeft het werk en denken van Ferenczi sinds verschillende decennia een belangrijke opleving gekend. Zijn uitzonderlijke inzet voor de psychoanalyse, niet alleen als theorie maar ook als behandeling en therapie, wordt tegenwoordig beschouwd als cruciaal voor zowel de techniek als de ethiek van de psychoanalyse. Zijn toenemende nadruk op empathie in de relatie tussen analyticus en patiënt (het zou een licht anachronisme zijn om hier te verwijzen naar het begrip “zorg”, hoewel dit duidelijk deel uitmaakt van Ferenczi's intellectuele en emotionele horizon) maakt hem ook tot een uiterst eigentijdse figuur. Zijn bijzondere aandacht voor kindermishandeling, die hij niet afdankte als “fictie”, zoals de officiële psychoanalyse lang wilde, maakt het belang ervan nog actueler, zoals blijkt uit de recente uitbarsting van kindermishandelingsaffaires en -schandalen (waaraan men ook de #metoo-beweging zou kunnen toevoegen).

Sándor Ferenczi: L'enfant terrible de la psychanalyse is een biografie die terecht focust op Ferenczi als publieke figuur. Zijn relatie met Freud, de rol die hij speelde bij de introductie en ontwikkeling van de psychoanalyse in Hongarije, de synergieën en conflicten in de internationale psychoanalytische samenleving, zijn reizen (met of zonder Freud) naar de VS en elders, de uitwerking van een therapeutische techniek en vooral het voortschrijdend inzicht in de beperkingen van de orthodoxe psychoanalyse tegelijk met zijn voortdurende wens om zijn minder orthodoxe denk- en handelwijzen niet als kritiek op Freud te zien maar als uitbreidingen en voortzettingen van zijn fundamentele kijk op de psychoanalyse, zijn de voornaamste perspectieven van Peeters' biografie. In het geval van Ferenczi zijn de grenzen tussen de publieke en privé-sfeer echter onmogelijk te handhaven. Zijn eigen leven vertoonde vele voorbeelden van de pijnlijke verwarring tussen de rol van de analyticus/wetenschapper en zijn persoonlijke, zo niet zeer intieme gevoelens en houdingen, zoals op de meest tragische wijze wordt geïllustreerd door ten eerste de gekwelde relatie met zijn metgezel (en latere echtgenote) Gizella en diens dochter Elma, op wie hij verliefd was terwijl hij haar tegelijkertijd als patiënte had, en haar uiteindelijk zelfs naar Freud stuurde om haar behandeling voort te zetten, en ten tweede door de niet minder moeizame relatie met Freud zelf, die hij zowel vereerde als vader en uitdaagde als concurrent. Maar ook Ferenczi's theoretische bijdragen aan de psychoanalyse getuigen van de weigering om “wetenschap” en “leven” van elkaar te scheiden. Zoals Peeters overtuigend aantoont, is er een direct verband tussen zijn groeiende onvrede met de orthodoxe psychoanalyse en zijn problematische menselijke relatie met Freud. De biografische botsing tussen “vader” en “zoon” vertaalt zich in de theoretische en methodologische kritiek op de “kilte” van de analyticus (een axioma van de klassieke psychoanalyse) evenals in het groeiende geloof in de noodzaak van begrip, zorg en empathie aan de kant van de analyticus (een “vrouwelijke” positie die door Freud sterk als anti-wetenschappelijk in diskrediet werd gebracht).

Benoit Peeters bij Le Divan - ibrairie

Peeters' benadering als biograaf verenigt het beste van twee werelden, die van de “alle feiten” Angelsaksische traditie en die van de meer “literaire” manier van werken, waarbij hij ontsnapt aan de mogelijke valkuilen van beide methodes (een overdreven focus op “bewijsmateriaal” in het geval van de Angelsaksische biografieën, de neiging om voorrang te geven aan de biograaf ten koste van de geportretteerde in het geval van de Franse biografie). Op basis van een perfecte synthese van al het openbaar beschikbare materiaal in het Frans en het Engels, Sándor Ferenczi: L'enfant terrible de la psychanalyse dus een soort analytische roman, die geen nieuwe alternatieve manier “uitvindt” om Ferenczi's leven te herschrijven - iets wat hard nodig was na de bevooroordeelde en oneerlijke presentatie van Ferenczi in Ernest Jones biografie van Sigmund Freud (drie delen gepubliceerd van 1953 tot 1957, een werk dat aanvankelijk als de “officiële” biografie werd beschouwd, vandaag in meer dan één opzicht in diskrediet gebracht)- maar presenteert zijn materiaal vanuit een bepaald standpunt, zowel in de lijn als in de sympathie van Ferenczi, en volgens een ritme en een logica die ook schatplichtig zijn aan een meer essayistische manier van schrijven, zoals blijkt uit de uitzonderlijke zorg die Peeters besteedt aan het tempo van zijn schrijven, dat dichter ligt bij dat van een roman dan bij dat van een traditionele biografie.

Het meest opvallende en werkelijk bewonderenswaardige kenmerk van Peeters' werk als biograaf is dat hij erin slaagt een duidelijk beeld te geven van de intellectuele en historische achtergrond van theoretische debatten, concepten en discussies, zonder zijn lezer te hoeven belasten met gedetailleerde en zeer gespecialiseerde informatie over de disciplinaire en theoretische context van het verhaal dat hij vertelt. Zo is Peeters er in zijn veelgeprezen biografie van Derrida in geslaagd de betekenis van “deconstructie” perfect te schetsen zonder de juiste biografische houding te hoeven opofferen aan een technische beschrijving en bespreking van deze nieuwe filosofische traditie. In dezelfde geest is zijn boek over Ferenczi, dat ook een boek is over de levenslange maar zeer complexe relatie tussen de wetenschapper die de psychoanalyse “maakte” (en die gaandeweg meer geïnteresseerd bleek te zijn in theorie dan in feitelijke therapie) en degene die de psychoanalyse “deed” (en wiens wetenschappelijke en theoretische zorgen onlosmakelijk verbonden waren met een diepgevoelde behoefte om patiënten daadwerkelijk te helpen), niet een boek dat ook lange uiteenzettingen bevat over de grondbeginselen van Freuds theorie. Niet omdat de kennis van deze theorie als vanzelfsprekend wordt beschouwd of als een noodzakelijke voorwaarde voor het lezen van deze biografie, maar omdat Peeters de kunst heeft ontwikkeld om theoretische en methodologische vragen te bespreken aan de hand van zijn bespreking van feitelijke biografische feiten, hier vaak gebaseerd op de selectie en knappe commentaren van fragmenten van brieven - in vele perioden de voornaamste manier van communicatie tussen twee personen die wel in verschillende steden woonden, Wenen en Boedapest. Dit is een grote prestatie, niet alleen in termen van leesbaarheid, maar ook in termen van feitelijke relevantie van de onderzochte concepten en debatten, die worden gepresenteerd in het licht van hun historische zowel als hedendaagse relevantie.

Zie ook